کار کردن درجوامع شهری گاهی آنقدر وقت و زمان انسان ها را به خود اختصاص می دهد
که تبدیل به بخش اصلی شخصیت آدمی می شود و او را کاملا در خود مسخ می کند .
افراط در توجه به کار و غرق شدن در آن می تواند انسان را در بین چرخ دنده های خشن گیر بیاندازد .
داشتن یک سرگرمی فعالانه و خلاقانه که روزانه بتوان آنر انجام داد
و از انجام دادم آن لذت برد برای تلطیف زندگی لازم و ضروری می نماید .
سرگرمی که بشود در آن فعالانه وارد شد و با انجام دادن آن بخشی از وجود خود را کشف کرد و ارتقا داد .
سرگرمی های غیر فعال مانند تماشای تلویزیون
یا حضور در شبکه های اجتماعی بدون فعالیت فکری و ذهنی
به مرور زمان قدرت فکر کردن را از آدمی می گیرد
و او را وارد منطقه خطرناک انفعال می کند .
داشتن یک سرگرمی ساده و ارزان قیمت و مفید
همانند نوشتن و مطالعه روزانه
می تواند فواید گوناگونی داشته باشد .
وقتی روزانه بتوان نوشت و مطالعه نمود
بتدریج عضلات فکری و ذهن تقویت می شود
و می تواند زمینه ساز فراهم نمودن آثار ادبی و علمی و حرفه ای گردد .